Erasure®

- Erasure® är ett patenterat trimmerhuvud som är godkänt av statens maskinprovning enligt Europeisk standard (CE-märkt).

-Vi på Flädjemark Sports har utgått från användarens behov när vi utvecklat Erasure®. Säkerhet, avverkningskapacitet och servicevänlighet har inte alltid gått att förena för andra tillverkare. Vår innovation Erasure® uppfyller kraven på alla dessa viktiga och önskvärda egenskaper!

- Erasure® är ett trimmerhuvud som äntligen löser problemet med nylonlinor som ryker av när man avverkar i lite grövre vegetation. Detta utan att göra avkall på säkerheten eller kapaciteten.
 
- Erasure® avverkar hallonsnår utan problem, liksom nässlor, tistlar, lättare vedartad vegetation etc. men tar  även hand om vanligt gräs med bravur.
 
- Slitaget på den skärande delen är lågt. Man kör flera röjsågstankar på en skärande del.

- Vi på Flädjemark Sports har tagit stor hänsyn till servicevänligheten. På bara ett par minuter byts skärande del. Erasure® består av mycket få rörliga delar.

- Säkerheten är alltid viktigast. Vi kompromissar inte med säkerheten ens när vår produkt börjar bli sliten. Den skärande delen håller samma säkerhetsnivå hela sin livslängd oberoende av hur länge du som användare väljer att köra den.
 
- Vår produkt har genomgående hög kvalitet. Erasure® är gjord i rustika material och har trimmerhuvud i aluminium, och stålarmering i den skärande delen. Vikten ligger trots detta inte långt ifrån plastvarianterna till röjtrimmers.